Polypodium vul. congestum cristata.
(på græsk poly=mange, podion=fod)
Engelsød. Vintergrøn. 15-30cm. Zone 5-8. Bladene kommer sidst på foråret -start af sommeren.. Vil gerne gro i sur jord i fugtig skygge.