Osmunda regalis -Kongebregne. Kongebregne er en statelig bregne, der bliver op til 150 cm høj med store lysegrønne blade.Den står tæt og tueformet. Den har mandshøje, lysegrønne blade stillet i store, flotte rosetter. Sporehusene sidder tæt klumpet sammen på de øverste, brunlige bladafsnit. Det er i modsætning til de fleste andre bregner, hvor sporehusene sidder jævnt på bladafsnittene.
Kongebregne vokser på fugtig og næringsrig jordbund .
Kongebregne vokser hovedsageligt kun vildt et par steder i Nordjylland og i den sydlige og østlige del af landet.Den er meget sjælden og må ikke samles ind eller graves op.