Super Star, Tantau 1960. Forældre er to unavngivne frøplanter. Peace er den ene bedsteforælder. Crimson Glory finder man hos begge forældre!
Var med sin cinoberrøde farve en sensation, da den dukkede op.
12 til 15 cm store blomster, der har en god parfumeret rosenduft. Kraftig og frodig plante, der kan blive op mod 2 meter høj, med moderat beskæring. Skulle være meget modtagelig for meldug, hvilket vores eksemplar ikke har været. Dyrkes i 60l beholder sammen med Viktor Borge og Tivoli 150. Har været meget anvendt i rosenforædlingen.