Miss Schweiz, Tantau 1995, aner ikke oplyst. Mørkerøde blomster der minder en del om Ingrid Bergman.
12-14 cm, svag duft, en af de lavere Tehybrider. Rimelig sund og frodig.