20. april 2008. Nok en bette pjevs.' Men den bliver større. 45-75 cm.
Cystopteris bulbifera -Bulbil Bægerbregne.
Stammer fra Midtvesten - Nordamrika, Wisconsin, Texas og Utah til Canada.
Den har røde stængler, får bulbiller og sår sig selv. Bulbillerne (yngleknopperne) falder på jorden og udvikler sig til en ny bregne.
Stænglerne er ret sarte og knækker let.
Bægerbregnerne kommer frem meget tidligt om foråret og sporerne er modne allerede i juni. Så måske derfor er de også mellem de første, der visner væk nogen gange allerede i slutningen af juli.
De fleste arter trives i skygge eller halv- skygge gerne i sprækker mellem sten.