Bering Rennaissance er placeret sammen vore øvrige lysviolette roser, under tagudhænget mod syd. Således får de mest mulig sol og varme, samtidig med at de modtager en sparsom regnmængde. På den måde får vi mest ud af deres blomster, der ellers ville klistre sammen og nægte at åbne sig. Bering stortrives på denne måde, flere steder hvor jeg har set den på friland, har den ikke altid trivedes. Det må være en fremragende drivhusrose.